Volcán Soufrière Hills

6 Xaneiro 2016
Plymouth, Illa de Monserrat

A pequena Illa de Monserrat está situado no arco de illas volcánicas das Antillas Menores, é un dos estados máis pequenos do mundo e entre os anos 1995 e 1997 sufriu unha serie de erupcións do Monte Soufrière Hills que provocou numerosas mortes e o soterramento baixo unha grosa capa de cinzas de varias das súas poboacións, incluída a súa capital, Plymouth. As consecuencias sobre a economía das illas foron enormes, de tal xeito que aínda hoxe non se recuperaron, fundamentalmente porque a situación provocou a emigración de gran parte da poboación emigrou a outros países, e moita da poboación restante tivo que desprazarse a outras zonas da Illa.

Na seguinte presentación descríbese o contexto xeolóxico deste volcán e as consecuencias da súa erupción.

ecuencias da súa erupción.