Unha forma divertida de estudiar os poliedros

2 Maio 2012
poliedros

Na clase de matemática deseñamos un proxecto para estudir os poliedros partindo da súa construción e decoración. Despois de deseñalos e construílos decorámolos con formas e cores e fixemos montaxes. Co resultado fixemos esta presentación.

Un poliedro e un corpo xeométrico tridimensional limitado por caras que son polígonos. Reciben o nome de aristas os lados comúns a dúas caras, e vértices, os puntos onde se unen máis de dúas caras.

POLIEDROS REGULARES:

TETRAEDRO: formado por catro triángulos equiláteros.

OCTAEDRO: formada por oito triángulos equiláteros (bipirámide de base cadrada)

CUBO // HEXAEDRO: formado por seis cadrados iguais.

DODECAEDRO: formado por doce pentágonos iguais.

ICOSAEDRO: formado por vinte triángulos equiláteros.

PRISMAS: poliedros formados por dúas caras paralelas ou bases (polígonos iguais) mentres que o resto das súas caras son paralelogramos.

PIRAMIDES: poliedros cun polígono calquera como base. As as súas caras restantes son triángulos que concorren nun vértice.