A trompa ou arpa de boca

1 Agosto 2011
trompa

É un instrumento idiósono de metal que semella unha arpa dunha soa corda.

Ten unha lámina metálica co extremo libre que vibra e produce o son cando se expulsa o aire pola boca.

Para tocala ponse sobre os dentes e móvese a lámina co dedo mentras se expulsa o aire. Os sons modifídanse coa intensidade do aire e as posicións da boca e a lingua.

See video