Potencias de dez

2 Marzo 2012
dez

Un curioso paseo do máis grande e lonxano, o macrocosmos, ata o máis pequeno e invisible, o microcosmos.

Esta interesante presentación, recollida da Internet, amósanos unha viaxe, dando saltos en potencias de 10, desde a realidade máis achegada cara ao lonxe e de volta ao interior da materia.