Os biocombustibles

4 Xaneiro 2012
biocombustibles

Os biocombustibles, a diferencia dos combustibles fósiles, son unha fonte de enerxía renovable.

Proveñen da biomasa, materia orgánica orixinada nun proceso biolóxico. Unha das técnicas para obter o biocombustible é a fermentación.