O Protocolo de Kioto

28 Xaneiro 2015
contaminación

O 16 de febreiro de 2005 entrou en vigor o Protocolo de Kioto sobre o cambio climático que é unha consecuencia da convención marco das Nacions Unidas sobre o cambio climático. Este acordo busca que os países reduzan a súas emisións de gases industriais que producen o efecto invernadoiro. Isto non significa que cada país deba reducir as súas emisións de gases nun 5% como mínimo, senón que este é unha porcentaxe a escala goblal e, polo contrario, cada país está obrigado por Kioto e ten as súas propias porcentaxes de emisión que debe diminuir a contaminación global un 5 %.

O obxetivo principal é diminuir o cambio climático antropoxénico. A temperatura media da superficie do planeta aumentará entre 1,4 e 5,8 ªC  de aquí a 2100, a pesar de que os invernos serán máis fríos e violentos. Unha cuestión a ter en conta con respecto a os compromisos na reducción de emisións de gases. 

protocolo Kioto mapa