O problema agochado tras o Ébola

A chegada da enfermidade a países desenvolvidos desata as alarmas nos mesmos
7 Novembro 2014
Virus do Ébola

Nas últimas semanas un tema acaparou a maioría dos telexornais e portadas das revistas alertando dunha noticia que alporizou a miles de persoas de todo o mundo: O primeiro contaxio da historia de ébola en Europa.

Pero, realmente estamos informados sobre todas as dimensións que abarca o virus do ébola?

O virus do Ébolaé o patóxeno causante da  enfermidade do Ébola; unha  enfermidade infecciosa  moi grave que afecta tanto a  seres humanos  como outras especies de  mamíferos.

Este nome provén do  río Ébola  (na  República Democrática do Congo), onde foi identificado por primeira vez en 1976.

O  ébola é unha enfermidade cuxos síntomas comezan entre os dous días e as tres semanas despois de contraer o virus, con  febre, dor de garganta, dores musculares, e dor de cabeza ós que seguen náuseas, vómitos, e  diarrea, xunto con fallo  hepático  e  renal. Nos casos avanzados comezan las hemorraxias internas que adoitan causar a morte.

O virus pode contraerse por contacto con sangue  ou  fluídos corporais  de animais infectados e, unha vez que un ser humano se infecta, a enfermidade tamén pode contaxiarse entre persoas.

Mapa desenvolvemento

Na actualidade non se dispón dun tratamento específico; o único que se pode facer para tratar pacientes infectados consiste en administrarlles  sales de rehidratación oral  ou  fluídos intravenosos. Non existe ningunha  vacina  para esta enfermidade na actualidade, aínda que se están desenvolvendo diversas liñas de investigación debido á alta mortalidade da mesma.

A primeira infección de Ébola detectouse por primeira vez en  Sudán e, en xeral, adoitan aparecer brotes en rexións tropicais subsaharianas.

Pero quizais o máis alarmante non sexa a enfermidade en si, senón a falta de implicación dos países máis desenvoltos en aqueles problemas que non lles afectan.

Entre 1976, cando se detectou o virus por primeira vez, e o 2013, infectáronse polo menos 1000 personas cada ano, pero ata o 2014, cando o ébola chegou ata un país do primeiro mundo, estes non se implicaron realmente na busca dun remedio que podería salvar as vidas de miles de persoas contaxiadas.

Así que, antes de cegarnos coa noticia da chegada do virus a Europa, quizais deberiamos deternos a pensar na nosa falta de implicación cando se trata de problemas que non nos afectan directamente.