O mundo máxico arredor da auga

Lendas, crenzas, ritos...
6 Novembro 2013
auga lendas

Unha recopilación de lendas e crenzas galegas relacionadas coa auga (ríos, fontes, mananciais, pozos, lagoas…) ilustrada polo alumnado de 1º de ESO e algún colaborador.