O bufo real

16 Maio 2014
bufo real

O bufo real é a ave de rapina nocturna máis grande. Vive nos bosques e zonas próximas e caza pequenos animais axudado dun sentido da vista moi desenvolvido.

Os bufos son aves grandes. As femias son algo máis grandes que os machos. Poden acadar máis de 168 m de envergadura e ata máis de 4 kg de peso. A cabeza é grande con dous penachos longos de plumas que recordan unhas orellas. A cor da plumaxe é mimética e varía nas diferentes subespecies. Emite un son que semella un ouveo (tipo úú-oo ) que pode escoitarse ata a 2 km de distancia. Pode chegar a vivir máis de 20 anos.