A neumonía

8 Outubro 2014

Hai unha gran variedade de axentes patóxenos (virus, bacterias...) que teñen capacidade para xerar inflamacións dos pulmóns, cuadro clínico que se coñece xeralmente como neumonía. A gravidade desta enfermidade depende en gran medida do axente causante, pero tamén da idade e do estado de saúde xeral do afectado. 

Na seguinte presentación coméntanse diferentes aspectos destacables desta enfermidade.