Mulleres científicas, as grandes esquecidas

4 Septembro 2014
Maríe Curie

Ao longo da historia poucas veces se fixo referencia á contribución das mulleres á ciencia, pero desde hai 3.200 anos as investigadores descubriron galaxias e cometas, practicaron a medicina, formularon teoremas, sisntetizaron elementos químicos ou desentrañaron algúns dos importantes segredos da materia e os seres vivos.

Aínda que as súas achegas son pouco coñecidas, moitaas foron decisivas para a ciencia e a humanidade.