Móbiles e tabletas que se cargan sós

12 Xaneiro 2013
móbil

O MIT (Instituto de Tecnoloxía de Massachussets) inventa un sistema para reciclar enerxía. Este método permite utilizar a luz que captan e emiten as pantallas planas de cristal líquido presentes en dispositivos electrónicos como son os teléfonos móbiles, as tabletas, os libros electrónicos… para auto recargarse e así aforrar enerxía.

Este sistema baséase no parecido que comparten as células solares e as pantallas, xa que ámbalas dúas deben absorber a luz incidente para funcionar. Esta enerxía que proporciona a luz perdíase normalmente en forma de calor, pero agora os investigadores conseguiron redirixila cara ás beiras da pantalla onde a poidan capturar as células solares. Ata agora este plantexamento non era factible porque  parte da luz non se convertía en enerxía, e ademais  podía danar a calidade da imaxe.  A solución é trasladar o rango do infravermello a frecuencia da enerxía en forma de luz visible que se quere aproveitar.

Estas pantallas, xunto cunhas pinturas que se aplican sobre elas, invisibles para o ollo humano, permiten capturar a luz solar ou artificial. As células solares poden xerar 10 microvatios por centímetro cadrado con luz artificial e de 1 a 10 milivatios por centímetro cadrado con luz solar.

Con este aproveitamento da luz aumenta a eficiencia enerxética destes dispositivos electrónicos podéndose abastecer só con enerxía solar ou multiplicar a duración da súa batería entre 10 e 15 veces baixo a luz artificial.

Con este descubrimento preténdese reciclar a luz e, deste xeito, aforrar enerxía.