Mitoloxía da auga

Lendas e seres mitolóxicos relacionados coa auga
7 Septembro 2013
Venus

Desde tempos antigos as distintas culturas e civilización tiveron unha grande admiración pola auga e asociaron deuses e outros seres mitolóxicos aos ríos, as fontes ou aos lagos.

Neste traballo presentamos unha pequena mostra recollida de distintas épocas e culturas.