Lugares que chaman a atención

7 Septembro 2014
Lago Hillier

Este traballo collido de Internet amósanos unha selección de 22 lugares que destacan pola súa rareza ou beleza.