Lousas galegas para captar enerxía solar

2 Marzo 2012
lousa-solar

A enerxía solar é a enerxía obtida mediante a captación da luz e a calor emitidos polo Sol.

A radiación solar que alcanza a Terra pode aproveitarse por medio do calor que produce a través da absorción da radiación, por exemplo en dispositivos ópticos o de outro tipo.

É una das chamadas enerxías renovables, particularmente do grupo non contaminante, conocido como enerxía limpia ou enerxía verde, así mesmo, ao fin da súa vida útil, os paneis fotovoltaicos poden supoñer un residuo contaminante difícilmente reciclable.

A potencia da radiación varía segúndo o momento do día, e das condicións atmosféricas que a amortiguan e a latitude.

A  radiación é aproveitable nos seus compoñentes directa e difusa, ou na suma de ambas. A radiación directa é a que lle chega directamente do foco solar, sen reflexións ou refraccións intermedias. A difusa é a emitida pola bóveda celeste diurna grazas aos múltiples fenómenos de reflexión e refracción solar na atmosfera, e nas nubes e o resto de elementos atmosféricos e terrestres. A radiación directa pode reflectirse e concentrarse para o seu emprego, mentras que non é posible concentrar a luz difusa que provén de todas as direccións.

A irradiancia directa normal (ou perpendicular aos raios solares) fóra da atmosfera, recibe o nome de constante solar e ten un valor medio de 1.354 W/m2 .

Segundo informes de Greenpeace, a enerxía solar fotovoltaica poderia suministrar electricidade a dous tercios da poboación mundial en 2030.

 

Thermosun

Esta empresa fabrica paneis solares de lousa natural, una rocha metamórfica de orixe sedimentaria que destaca polas súas propiedades naturais: impermeabilidade, resistencia, durabilidade, versatilidade e inercia térmica.

O panel solar térmico de lousa natural permítenos dar resposta a estas esixencias da sociedad actual, una solución funcional para a producción de enerxía solar térmica sen provocar contaminación visual.

O panel solar térmico de lousa natural, Thermoslate, rinde homenaxe a todo tipo de edificacións históricas mediante a aportación de energía solar térmica, un mantemento casi inexistente, e un respeto sereo á súa estética. Unha solución eficiente e elegante para conservar o noso patrimonio arquitectónico.

See video