Como funciona: un aeroxerador

27 Marzo 2013
aeroxeradores

Desde sempre o ser humano deseñou distintos sistemas e aparellos para aproveitar a enerxía mecánica do vento e convertela en traballo nos muíños, elevadores de auga, barcos de vela...

Na actualidade o principal aproveitamento desta fonte de enerxía é a xeración de enerxía eléctrica en aeroxeradores que poden ir instalados de xeito indiviudual (vivendas, barcos, bateas, sinais...) ou en grandes parques para a produción industrial.

Galicia é pioneira neste tipo de aproveitamento enerxético.

aeroxerador

Interior da góndola dun aeroxerador (P.E. Sotavento)