Flora de Cambados

17 Xuño 2014

A flora galega é moi rica en variedade, xa que nela podemos atopar plantas, aínda que non todas autóctonas, de tódolos tipos.

Aquí tendes un exemplo da diversidade da nosa flora dependendo das zonas e as condicións ambientais:

(Fotos tomadas en Castrelo e Cambados)