Estudiando a densidade

3 Maio 2012
densidade

A densidade é unha magnitude moi dificil de comprender e que nos da moitas dores de cabeza.

Todos escoitamos algunha vez aquela pregunta de que pesa máis1 kgde palla ou1 kgde ferro? e moitas veces respondemos mal, sen darnos conta de que temos que fixarnos simultaneamente en dúas características á vez, a masa e o volume, e que ademais son inversamente proporcionais, o que quere dicir que se unha aumenta a outra diminúe.

Na clase de Ciencias Naturais estivemos facendo prácticas para aprender a medir esta magnitude: medimos volumes de sólidos e líquidos, medimos a masa e fixemos as correspodentes operación. Logo buscamos información en libros e na Internet. 

Achegamos unha presentación na que recollemos o resultado do noso traballo.