Día Mundial da Auga (2014)

5 Abril 2014
DM auga 2014

O 22 de marzo de cada ano celébrase o Día Mundial da Auga. Este ano o lema é “Auga e enerxía”.

DM auga 2014-1

Auga e enerxía están moi relacionados entre sí e son interdependientes. A producción e trasmisión de enerxía precisa da auga (centrais hidroeléctricas, térmicas ou nucleares) e una importante cantidade de enerxía (aproximadamente un 8% emprégase para a extracción, o tratamento e o transporte da auga aos consumidores.

No ano 2014 a Organización das Nacións Unidas en colaboración con distintos organismos interesados chama a atención sobre a relación auga-enerxía, poñendo especial interese no estudo das desigualdades, especialmente nos problemas que teñen una gran parte das poboacións que viven en barrios marxinais e zonas rurais pobres sen acceso á auga potable, a un saneamento axeitado, alimentos suficientes e fontes de enerxía. Prestarase especial atención ás mellores prácticas para o uso da auga e a eficiencia enerxética.