Un detector de partículas no espazo

23 Xaneiro 2014
espectrómetro no espazo

O Espectrómetro Magnético Alfa (AMS-02), un detector de partículas na Estación Espacial Internacional, foi deseñado para observar una variedade de partículas de diversas fontes, entre elas colisións de materia escura. 

Este aparello é un detector de partículas de usos múltiples para altas enerxías montado na Estación Espacial Internacional. Componse de capas de detectores máis pequenos, deseñados para medir a enerxía e a traxectoria de partículas de raios cósmicos de alta enerxía como fotóns, electróns e positróns (son familia dos electróns de antimateria). AMS-02 tamén contén una cantidade grande de imáns de alta calidade, que dirixen a traxectoria das partículas cargadas electricamente, o que axuda a separar as contribucións dos diferentes tipos de partículas. Con estes detectores, os investigadores poden distinguir entre positróns e protóns (que teñen carga positiva igual, pero con distinta masa), electróns (que teñen carga negativa), e outras partículas.

Hai pouco, o equipo de investigación de AMS-02 anunciou os resultados dos seus primeiros meses de recopilación de datos. Nestes resultados Atopouse un exceso de certo tipo de partículas, este exceso non leva o selo dalgunha materia escura. Polo tanto, hai algo interesante que está a suceder nos datos do AMS-02, pero as posibilidades de que a materia escura sexa a causa, parece un pouco baixa. Coa ausencia dun corte de enerxía, estes resultados do AMS-02 son máis ambiguos que outra cousa. É bastante obvio que o AMS-02 non veu sinais evidentes de aniquilación de materia escura, pero tampouco observou fenómenos que descarten tal evento como explicación para as deteccións elevadas de positróns. A ausencia dun punto de corte dinos pouco: a materia escura non pode aniquilarse de acordo ao modelo, é dicir, o experimento non atopará calquera cousa, non importa o tempo que observe.