As correntes oceánicas están a deterse

O adozamento das augas pola fusión dos glaciares é a causa.
3 Maio 2014
Desxeo antártico

Áreas e ritmo do desxeo antártico

Un novo estudo realizado por Irina Marinov e Raffaele Bernadello descubreu que o cambio climático pode estar causando a detención da corrente do Océano Antártico. Isto faría que a corrente reduciría a captación de calor e CO2 procedente da actividade do ser humano, o que faría que se agravara máis o cambio climatico. O Océano Antártico absorbe aproximadamente o 60% da calor antropoxénicaproducida na Terra e do 40 ó 50% do dióxido de carbono antropoxénico.

Isto contribúe a que se acelere o desxeo da Antártida, o que fai que aumente a cantidade de auga doce no océano. Ó aumentar a cantidade de auga doce as correntes séguense a frear porque a auga doce non se afunde nos océanos o ser menos densa, e desta forma detense o aporte de auga salgada as correntes

Aplicáronse 36 modelos complexos de patróns climáticos para determinar o que podería pasar, e descubriuse que o proceso convectivo das correntes comezará a deterse debido ó aumento de auga doce. Sete dos modelos amosan que a convección deterase en 2030 e o resto que o fará o longo do século XXI. 

Correntes oceánicas