Casas curiosas

9 Outubro 2013
casa-illa
Un curioso artigo recollido da Internet onde podemos ver algúns curiosos exemplos de casa construídas nos lugares máis impensables.