Canles do mundo

15 Decembro 2012
canle Corinto

Durante miles de anos a navegación foi principal forma de viaxar as persoas e transportar mercadorías, especialmente en grandes distancias, xa que o transporte por terra facíase moi lento e traballoso.

Para unir vías marítimas ou ríos importantes houbo un tempo no que unha das grandes prioridades de gobernos e empresas foi a construción de canles, empregando a maioría das veces escravos ou prisioneiros.

Nesta presentación recollida da Internet podes coñecer algúnhas das canles máis importantes ou curiosas.