Auga que corre: ríos de África

7 Septembro 2013
ríos África

O continente africano acolle importantes ríos, agúns dos máis longos, máis caudalosos ou profundos do mundo, de interese natural cunha gran biodiversidade e riqueza cultural.

Os ríos máis importantes teñen as súas fontes en África Central, nas zonas ecuatoriais das grandes selvas húmidas.

OCÉANO ATLÁNTICO

-Mediterráneo: o máis importante é o Nilo, o segundo río máis longo do mundo e cunha dunha importante cultura antiga.

Draa, Senegal, Volta, Níxer, Congo, Orange...

OCÉANO ÍNDICO:

Tana, Rowuna, Zambeze, Limpopo...

CONCA ENDORREICA

Máis información