Aa emocións dos animais

29 Abril 2014
gato

Xeramente temos tendencia a atribuir aos animais emocións e condutas semellante ás humanas, pero segundo algúns expertos só se pode falar de emocións en animais superiores.

O certo e que a ciencia non puido confirmar definitivamente que as accions parecidas as dos humanos teñan que ver algo coa emoción.

¿Qué sinten os animais?

A contestación non é fácil. Moitos expertos consideran imposible probar a existencia de emocions animais utilizando as ferramentas habituales de investigación. O etólogo intaliano Danilo Mainardi cree que si, aínda que con certas limitacións.”Os organismos superiores non poden funcionar sin base emotiva”. Asegura que se pode falar de emocions en aves e mamíferos, pero non é facil demostralo.

En libertade

Cando se atopan no seu propio entorno, os animais representan un completo repertorio de xestos que poden ser utilizados polos etólogos para inferir pautas de comportamento. Algúns científicos van máis alá e aseguran que este sutil linguaxe pode dar pistas sobre a emotividade dos animais.

A Granxa

Nos ultimos anos, xerouse un gran movemento a favor do chamado “benestar” dos animais de produción. A carne, os ovos ou o peixe son de mellor calidade se os animais que os producen son tratados correctamente. Desde 1995 existen normativas da Unión Europea que regulan como tratar, almacenar, transportar e sacrificar aos animais.

Na casa

Cando metemos un animal na casa estamos provocando unha catarata de reaccións que reprecuten na sua calidade de vida. Os nosos hábitos -desde fumar a escoitar musica a alto volume- condicionan o seu comportamento de forma extrema. Por exemplo, un disco a máis de 30 decibelios orixina trastornos musculares, de respiración e ritmo cardíaco nos cans.

gatos