2015 Ano Internacional da Luz

11 Xaneiro 2015
2015-AI LUZ

A Asemblea Xeral das Nacións Unidas ven de declarar o 2015 como Ano Internacional da Luz e das Tecnoloxías basadas na Luz.

O obxectivo é chamar a atención sobre o impacto que ten a luz e as súas diversas formas de aproveitamento, na vida das persoas, no desenvolvemento da sociedade e nos retos aos que se enfronta a Humanidade.

É fundamental para desenvolver a nosa vida cotiá, para as comunicacións, a medicina, a obtención de enerxía, a agricultura, a cultura…

O desenvolvemento de tecnoloxías sostibles relacionadas coa luz melloran a calidade de vida e camiñan cara a un futuro máis sostible.