Cristina González Chaves

Artigos de Cristina González Chaves

auga cambios estado
6 Xuño 2013

Habitualmente decimos que a auga é un líquido pero, con lixeiras variacións de temperatura tamén pode ser un sólido ou un gas das mesmas características.