Carmen Chaves Charlín

Artigos de Carmen Chaves Charlín

auga cambios estado
6 Xuño 2013

Habitualmente decimos que a auga é un líquido pero, con lixeiras variacións de temperatura tamén pode ser un sólido ou un gas das mesmas características.

Europa-ríos
29 Xuño 2013

Seguindo co noso proxecto sobre a auga que corre dedicado aos ríos do mundo, tócalle agora aos de Europa. Achegamos varias presentacións de algúns dos máis representativos.

peixe dentes
9 Abril 2013
Os máis grandes, os máis pequenos, os máis rápidos, os máis raros, os máis velenosos...
Venus
7 Septembro 2013

Desde tempos antigos as distintas culturas e civilización tiveron unha grande admiración pola auga e asociaron deuses e outros seres mitolóxicos aos ríos, as fontes ou aos lagos.