Agar Montes

Artigos de Agar Montes

Porto deportivo Sanxenxo
8 Abril 2013

Nas zonas costeiras é moi común atoparnos con multitude de construcións como espigóns e portos deportivos, pero, que son e para que se serven?

Os espigóns son estruturas saíntes que se empregan para protexer bancos de area, praias ou controlar o curso da auga.