Se vas a África... ándate con ollo

7 Septembro 2014
elefante-coche

Unha presentación collida da Internet que tenta advertirnos das cousas que poden paser nas viaxes por África.