Pilas e baterías

3 Maio 2012
pilas

As pilas e as baterías son aparellos que se empregan de xeito habitual para producir enerxía eléctrica para facer funcionar pequenos aparellos de uso diario.

Sen elas non funcionaría os mandos a distancia, os móbiles, as cámaras fotográficas ou os coches.

Xeran un fluxo de electróns (corrente eléctrica) pola reacción de substancias químicas diferentes chamadas electrodos (ánodo o positivo e cátodo o negativo) que van mergulladas nun producto que permite a circulación das cargas (electrolito).

Transforman a enerxía química (enerxía de unión electromagnética dos átomos que forman as moléculas) que produce o intercambio electrónico en enerxía eléctrica nun circuito exterior.

As pilas e baterías conteñen productos químicos contaminantes. Algúns, como o mercurio, moi perigosos para os seres vivos.