O cambio climático

4 Maio 2011
climántica

Coñécese como cambio climático ás variacións das condicións ambientais, un conxunto de cambios que poden ser producidos por fenómenos naturais ou pola acción humana.

Os seus efectos recaen sobre o clima da terra e poden ser lentos como os producidos polo movemento dos continentes ou bruscos como os das erupcións volcanicas ou de certas accións humanas.

As probas que nos deixa o cambio climático son, por exemplo:

-Tendencia do aumento da temperatura (nos últimos anos aumentou máis de 0´6 graos C.

-Aumento do nivel do mar (15 cm no último século)

-Adiantamento do período de floración dalgunhas especies.

-Adiantamento da primavera biolóxica e o atraso do inverno.

-Aumento do réxime de precipitacións de algúns lugares.

-Aumento dos furacáns e outros fenómenos meteorolóxicos adversos.

As causas maioritarias do cambio climático poden ser naturais, ou as provocadas pola acción humana, especialmente o consumo esaxerado de enerxía, os cambios na maquinaria e nas fontes de enerxía... que emiten gran cantidade de gases que provocan o aumento do efecto invernadeiro e a subida da temperatura global do planeta.

As consecuencias que provoca o cambio climáico son cambios na paisaxe, aumento das temperaturas, aumento das secas, perda de colleitas, inundación de terreos próximos ao mar, perdas económicas...

A nosa opinión do cambio climático é que se seguen aumentando todos estes cambios, este planeta farase inhabitable... pero se todos e todas colaboramos un pouco podemos reducir os seus efectos.