Nace a Buxaina

1 Decembro 2010
Buxaina-tira

Esta publicación nace como un proxecto interdisciplinar dirixido desde os departamentos de ciencias coa intención de que teña continuidade e unha periodicidade mensual.

buxainas

Escollemos o nome Buxaina por ser este un elemento que ten que ver coa ciencia (a física do movemento, a acción) e coa tradición (un xogo que aínda pervive no noso entorno, aínda que cada vez máis escaso).

Queremos que revista responda a un criterio científico de busca de información, investigación, sentido crítico, capacidade para comunicar, pero tamén que se entronque na realidade cotián do noso alumnado. Queremos tamén, como o seu nome indica, que sexa activa, que amose as inquedanzas do profesorado e o alumnado e que se meta nas casas a través das pantallas dos ordenadores.

Pero, tamén, e non menos importante, queremos que sexa un compromiso permanente coa nosa língua, o medio ambiente a a sostenibilidade.

Dedicarase un apartado especial ao cambio climático, dentro do proxecto Climántica, no que o departamento de Ciencias está implicado desde hai varios anos.

O traballo de coordinación correrá a cargo do equipo de profesores e profesoras de Ciencias e na edición participará o alumnado. 

Buxaina-D Arousa

Artigo publicado no Diario de Arousa