Instrumentos tradicionais galegos. As cunchas

5 Outubro 2011
cunchas-i

Son un instrumento do grupo dos idiófonos que soan polo rozamento dunha contra outra, ou ao golpealas. Pódense facer pianos e fortes em función da forza com que se golpeen e variar os son empregando a man como caixa de resonancia.

Xeralmente empréganse cunchas de vieira.

See video