I Congreso de estudiantes OCEÁNTICA

7 Abril 2013
oceántica concurso

Co obxectivo de sensibilizar sobre a sustentabilidade nos espazos de interacción mar-terra-poboacións humanas nos sistemas costeiros e sobre o reto do cambio climático, o proxecto OCEÁNTICA do Campus do Mar, convoca o Congreso xuvenil internacional OCEANTICA2013 e o seu Campus de Premiados para estudantes de sexto de Educación Primaria, ESO, Bacharelato, Ciclos Formativos e Universidade e nivéis equivalentes en ensino básico e medio (≥12 anos) e superiores (≥ 18 anos) de outros países.

Os traballos terán por obxectivo a comunicación para a sensibilización da cidadanía sobre o cambio climático, e demais retos aos que se enfronta o estudo do medio mariño; e así como o respecto do medio ambiente e a sustentabilidade en xeral. Na súa elaboración tomaranse como referencia as seguintes categorías de formatos de comunicación:

 1. Relatos
 2. Poesía
 3. Curtas
 4. Cancións presentadas a modo de vídeos musicais
  oceántica
 5. Vídeos de obras de teatro
 6. Fotografía comentada
 7. Comic
 8. Presentacións
 9. Póster
 10. Debuxos
 11. Reportaxes multimedia
 12. Páxinas web

 

Os traballos máis valorados polo xurado, tendo en conta o nivel de competencia curricular dos autores (70% da puntuación global) e máis votados no portal do congreso virtual (30% da puntuación global) serán premiados para participar nun campus científico – artístico – socio – ambiental. Para poder optar a este premio, os traballos deberán ser individuais ou en parellas.

Está previsto que o campamento para premiados se desenvolva nun dos dous albergues da Xunta de Galicia de Gandarío, pola súa dotación de equipamiento náutico e a súa proximidade a recursos necesarios para o desenvolvemento do proxecto de comunicación audiovisual.

A data límite para dar a coñecer os resultados definitivos das valoracións do xurado será o día 20 de xuño 2013.

¿COMO PARTICIPAR?

Cada traballo deberá incluir os datos dos autores, do centro educativo no que están matriculados e unha descrición do mesmo de entre 30 e 50 palabras.

Os formatos nos que se presentarán os traballos son os seguintes.

 • Formato de vídeo: avi, 3gp, mov, mp4, mpeg, flv, mkv
 • Formato de imaxe: jpg, jpeg, bmp, tiff, png
 • Formato de documento: pdf, Powerpoint (ppt, pps, pot, pptx, ppsx, potx), Word (doc, docx), OpenOffice (odp, odt, ods)

Terán que ser insertados na páxina web do congreso http://campusdomar.es/oceantica/congreso antes das 24 horas do último día de maio.

Dentro do apartado Como participar poderás atopar os tutoriais con todos os pasos a seguir para cargar os traballos na plataforma. En caso de dúbida enviarase un correo electrónico á conta: oceantica@campusdomar.es

http://campusdomar.es/oceantica/congreso-xuvenil/