Historias do Asorey. Saídas 2º de ESO

19 Novembro 2013
2ºeso

Un resumo, a xeito de album, das saídas realizadas cos distintos grupos de 2º de eso ao longo dos anos.