Fotos sorprendentes

30 Marzo 2014
socavón
Fotos incribles, oportunas, insólitas, froito dos bo facer dos fotógrafos, do atrevemento dalgunhas persoas e, ás veces, tamén da casualidade de estar no sitio xusto no momento oportuno.