Exposición "O mar é vida"

10 Abril 2013
expo mar

Coíncidindo coa nosa participación do proxectp OCEÁNTICA, da Universidade de Vigo iniciamos unha serie de traballos e exposicións que teñen como tema central o mundo do mar.

A primeira é “O mar é vida” realizada no ano 2003 pola Asociación CANDEA en colaboración co Acuario do Grove. Está composta por 15 paneis con fotografías, gráficos e textos . Seguiremos cunha mostra sobre Mamíferos e réptis mariños da CEMMA. 

CONTIDO

1-O mar é vida. Presentación

2-Diversidade biolóxica dos océanos

3-A poboación

4-A pesca e o marisqueo

5-A acuicultura

6-As algas

7-A navegación

8-Recursos minerais

9-A enerxía

10-A comercialización e a industria

11-Outros recursos: medicina, saúde, lecer...

12-As agresións

13-As mareas negras

14-Espacios protexidos

15-Como podemos preservar a vida do mar

expo mar1