Estrelas da ciencia: HIPATIA Ὑπατία

10 Febreiro 2011
Hipatia

Naceu en Alexandría (Exipto) no ano 370 e morreu no 415. Era filla de Teón de Alexandría, un famoso matemático e astrónomo. Foi mestra e filósofa e adicábase tamén ás matemáticas, á astronomía, á mecánica e á tecnoloxía. 

Cartografou corpos celestes confeccionando un planisferio,

Inventou un aparello para destilar auga, un hidrómetro graduado para medir a densidade dos líquidos e un nivelímetro para medir o nivel da auga.

As súas obras non se conservaron pero coñécense grazas aos seus discípulos como Sinesio de Cirene ou Hesiquio de Alexandría:

-Comentario da Aritmetica en 14 libros  de Diofanto de Alexandría

-Canon astronómico

-Comentario ás Seccións cónicas de Apolonio de Perga

-Revisión das Táboas astronómicas de Claudio Tolomeo

Morreu asasinada polas súas ideas nunha época de enfrontamentos entre os cristiáns e os considerados “pagáns”.

Un asteroide e un crater da Lúa levan o seu nome.

A pelígula Ágora está basada na súa vida.