Estrano tiburón en augas galegas

10 Febreiro 2011
tiburón duende

Carlos e Andrés, patróns do Gonzacove 1 co tiburón

O pasado mércores, 2 de febreiro o arrastreiro Gonzacove 1, de Marín, capturou un tiburón duende (Mitsukurina owstoni) no caladoiro de O Canto, que está a unhas 25 millasdo cabo Corrubedo, a unha profundidade aproximada de 450 m.

Trátase dun tiburón de profundidade do que hai moi poucos rexistros no mundo e de bioloxía pouco coñecida. Iste exemplar medía 161,3 cm aproximadamente.

O tiburón duende pode acadar entre 2 e 3,8 mde lonxitude. O fuciño é longo e aplanado, a mandúbula longa e estreita e pode proxectarse cara a fóra. É de cor branca, rosada no tronco e máis azul nas aletas. Aliméntase de peixes, crustáceos e cefalópodos.

Atópase no Atlántico occidental e oriental, no Índico occidental e no Pacífico occidental, desde Xapón ata Australia.

O exemplar de tiburón foi recollido pola CEMMMA, dentro do proxecto "Divulgando a pé de mar", financiado pola Consellería do Mar, no que grazas á colaboración e participación do sector pesqueiro, preténdese estudar a relación entre a actividade pesqueira e o medio mariño, e máis concretamente, as interaccions cetáceos-pesca.

tiburón 1

Exemplar macho de Mitsukurina ownstoni

http://www.youtube.com/watch?v=Y0C6bo87oRc