Espazos Protexidos do Mundo

Unha forma sinxela de buscalos na Web
9 Maio 2013
Espazos naturais

Unha páxina Web que ofrece unha visión global dos espazos protexidos do mundo.

Unha forma cómoda de acceder a cada un facendo unha busca por nomes ou sobre o mapa, cliqueando sobre o punto que interese.

http://www.protectedplanet.net