Control sobre a nosa sensibilidade térmica

1 Marzo 2015
sensibilidade térmica

Grazas ao traballo feito polos investigadores do Instituto de Neurociencias de Alicante, descubriuse o mecanismo molecular que regula a sensibilidade térmica do corpo, o que axuda ao desenvolvemento de novos fármacos contra a dor crónica, sobre todo á relacionada coa hipersensibilidade ás baixas temperaturas.

Para esta investigación, modificaron un rato xeneticamente, para descubrir este novo canal iónico, conseguindo así atopar, de forma selectiva, unha subpoboación de neuronas sensoriais, cuxa función é detectar os sinais de frío ambiental. Logo, grazas a diversos métodos, entre os que está a citometría de fluxo, analizaron os canais iónicos que expresaban na súa membrana. Así, encontraron o TASK-3, un canal de potasio que se expresa de forma selectiva nesta poboación de receptores térmicos, polo que ao lograr modificar esta proteína grazas a técnicas xenéticas ou farmacolóxicas, a sensibilidade destas neuronas aos estímulos térmicos viuse aumentada, logrando unha maior sensibilidade a estes estímulos dos animais modificados xeneticamente.

Estas neuronas forman unha rede de terminacións nerviosas na pel e poden discriminar os estímulos prexudiciais ou dolorosos fronte aos inocuos e, en función de condicións como as patoloxías que afectan aos nervos periféricos, axustan a súa resposta aos estímulos.

Grazas ao descubrimento deste mecanismo molecular, é probable que se consega restablecer a actividade e sensibilidade destes receptores aos seus valores normais. Así, abriríase unha nova vía para o tratamento de enfermidades relacionadas coa hipersensibilidade térmica.