Big-Bang

6 Septembro 2012
Terra orixe

Nesta pequena presentación tento explicar o proceso desde a orixe do Universo, no Big-Bang

ata a Terra actual.