Ramón Romero Nogueira

Artigos de Ramón Romero Nogueira

Paz Andrade
6 Xuño 2011

O 4 de Xuño, do2011, aReal Academia Galega, en asamblea decidiu que o homenaxeado o Día das Letras Galegas do 2012, sexa Valentín Paz-Andrade. Político, xurista e escritor galego.