Miguel Otero Paz

Artigos de Miguel Otero Paz

fósil
16 Xuño 2014
Na actualidade, realízanse distintos estudos, tanto paleontolóxicos como xenéticos, onde se comparan tanto os restos fósiles como os xenomas entre unhas especies e outras para coñecer qué rasgos permaneceron ao largo de toda a evolución dos vertebrados.

A evolución das mandíbulas nos animáis vertebrados durou millóns de anos.

e xeotérmica
3 Febreiro 2012

A enerxía xeotérmica xérase a partir da calor almacenada no interior da Terra que xurde xeito natural en mananciais ou pódese extraer por diferentes métodos.

peixe ballesta
3 Decembro 2010

O noso clima está cambiando e un exemplo máis é o que sucede co peixe porco ou peixe “ballesta”, unha especie característica de augas máis cálidas que antes so se vía de forma moi puntual e que nos últimos anos foi colonizando os nosos mares, pasando a se converter nunha especie comercial máis.

acciona
2 Marzo 2012

Coíncidindo co centenario da chegada da expedición de Scoot ao Polo Sur Xeográfico, chegou tamén a primeira expedición no mundo que o fixo nun vehículo eólico propulsado polas forzas da natureza.

Becky
3 Decembro 2010

De simpático só ten o nome. O temporal Becky provocou o pasado mes de novembro danos por valor de 4 millóns de euros, un morto e un desaparecido, ademais de grandes destrozos materiais: camións volcados nas estradas (un deles na autovía do Salnés), árbores caídas, rotura de mobiliario urbán, despefecfectos nos portos e en varios paseos marítimos...

luz
2 Marzo 2012

Estes días, no laboratorio de ciencias andivemos facendo “xogos” coa luz.

muíños A mancha
6 Xuño 2011

Un grupo de 20 alumnos e alumnas e dúas profesoras (Teresa Romero e Nuria Romero) fixemos unha excursión a Cidade Real.