Miguel J, Piñeiro Fernández

Artigos de Miguel J, Piñeiro Fernández

SOL
4 Xaneiro 2012

O sol é a fonte inesgotable da maioría das enerxías. Mantén o noso planeta dentro dunhas condicións que fan posible o seu funcionamento e a vida.

Islandia volcán
6 Xuño 2011

Hai un ano a erupción do volcán Eyjafallajoekull foi noticia por provocar o peche do espazo aéreo europeo durante seis días con 10 millóns de pasaxeiros retidos. De novo, no pasado maio outro volcán islandés, o Grismsvotn, obriga a suspender numerosos voos en Europa, sobre todo no Reino Unido e Alemania.

can-sentimentos
2 Marzo 2015

Por primeira vez, un experimento afirma que os cans distinguen as expresións emocionais dos rostros humanos, en concreto, as caras de alegría e enfado.

A noite de San Xoán
4 Xullo 2011

Desde tempos moi antigos celébrase en toda Galicia a noite de San Xoán.

Simnia jacintoi
7 Abril 2015

Ría de Arousa  convertíuse nos últimos tempos no escenario de especies ata o momento descoñecidas e que están a ser obxecto de estudo por distintos grupos de investigadores.

Yellowstone
15 Decembro 2012

Algúns científicos alertan da posibilidade de que se produzan supererupcións volcánicas que poderían ter efectos desvastadores sobre unha gran área da Terra ou sobre a súa totalidade, provocando unha gran destrución e  e cambio climático.

rabirrubio1
4 Xullo 2011

Nestes días, mentres damos clase de educación física, podemos contemplar a unha femia de rabirrubio ou borrallenta das casas que alimenta ás súas cinco crías nun niño que fixo enriba dun altofalante do ximnasio.

percebe
6 Septembro 2012

Os percebes e os arneiróns son un animais mariños que forman parte, xunto cos cangrexos, os camaróns e outros animais, do grupo dos crustáceos, aínda que aparentemente non teñan nada en común.