Mari Maquieira

Artigos de Mari Maquieira

Marie Curie
7 Abril 2011

O papel da muller no mundo da química foi moi minoritario. A pesar da oposicións das sociedades científicas, as mulleres foron quen de ir consquintando os seus dereitos, especialmente a partir de comezos do século XX.

Cinta transportadora oceánica
7 Abril 2013

As correntes oceánicas son fluxos lineais de auga salgada que contan con escasos metros de profundidade e un ancho moi variable xa que abarca varios centenares de metros. Están orixinadas por diferenzas de temperatura e salinidade, que determinan a densidade, entre dúas masas de auga.

Transgénicos perjudiciales
5 Maio 2013

Actualmente a  agricultura da Unión Europea atópase nun gran estado de declive, debido a pouca competitividade que teñen os produtos potenciados polos países que a conforman producindo de tal xeito un cese de actividades humanitarias e nalgúns lugares grandes perdidas económicas que lavan consigo a baixada do nivel de vida.