Manuel Fernández Piñeiro

Artigos de Manuel Fernández Piñeiro

Lavoisier
6 Xuño 2011

O oito de maio cumplíronse 217 anos da morte de Antoine Laurent de Lavoisier químico, biólogo e físico francés, un dos protagonistas principais da Revolución Científica.