Laura Rey Romay

Artigos de Laura Rey Romay

DI muller rural
4 Novembro 2013

O día internacional das Mulleres Rurais celébrase cada 15 de outubro dende o ano 2008, que foi establecido pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas, o 18 de decembro de 2007, na súa resolución 62/136  onde se recoñece a función e contribución da muller rural, na que se inclúe a muller indíxena, a mellora da seguridade alimenticia e a erradicación da pobreza rural.