Domingo Tabuyo Romero

Artigos de Domingo Tabuyo Romero

Rosalía-1
2 Marzo 2012

Conmemorar, lembrar, homenaxear, honrar, difundir…son todos termos que poñen de manifesto a intención da Biblioteca Asorey, de celebrar, dun xeito especial, o 175 aniversario do nacemento da Poeta de Galicia por excelencia.

arousa
7 Abril 2013

Alá, no Occidente de tódolos Atlánticos,

no bauprés temerario de tódalas fisterras,

existe un mar minúsculo, humilde e compartido